Στις 19/5/2017 στο νομοσχέδιο για τις «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», συμπεριελήφθη το νέο πανεπιστημιακό μισθολόγιο. Ευθύς εξαρχής ήταν προφανές, για να αναφερθούμε μόνο στο θέμα του μισθολογίου, ότι οι προβλέψεις του, τόσο γενικά, όσο και πιο ειδικά για τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Όχι άλλος εμπαιγμός με το μισθολόγιο των ΕΔΙΠ ΑΕΙ