Αυτή είναι η οδός ΑΓ.ΜΝΙΚΑΟΙΖΛΩΟΝΟΥΣ στην Πάτρα. Πέρα από το αστείο της δυσδιάκριτης επιγραφής, υπάρχει κάτι θετικό. Κάποτε στην Πάτρα, υπήρχε καλώς εννοούμενη νοικοκυροσύνη και οικονομία σε δημόσια υπηρεσία, εν προκειμένω στο Δήμο. Οι πινακίδες στους δρόμους, όταν για κάποιοι λόγο απομακρύνονταν, δεν πήγαιναν στα σκ...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Η οδός ΑΓΜΝΙΚΑΟΙΖΛΩΟΝΟΥΣ στην Πάτρα