Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες εκατοντάδων νέων της Δυτικής Ελλάδας που επέλεξαν να εργασθούν και να παράγουν στον πρωτογενή τομέα, καθώς δεν κρίθηκαν δικαιούχοι του Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων αγροτών» του Π.Α.Α. 2014-2020. Πιο έντονα, όμως, καταγράφεται το πρόβλημα  στο Ν. Ηλείας, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή της χώρας, όπου και κρίθηκαν δικαιούχοι μόνο το 60% όσων υπέβαλαν αιτήσεις, δηλαδή οι 388 από τους 537, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό στην Περιφέρεια. Στους επιλαχόντες και απορριφθέντες πρέπει να υπάρξει μια υπεύθυνη και ουσιαστική απάντηση,...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Γ Κουτσούκος προς Ε Αποστόλου Αδικημένοι οι Νέοι Γεωργοί της Ηλείας λόγω του αποκλεισμού τους από το Μέτρο 61 του ΠΑΑ