Οι βασικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ είναι να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον για πέντε έτη και να καταβάλλει ο ίδιος το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζόμενου, η οποία θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που δόθηκε στη δημοσιότητα δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης από 1/1/2017 έχουν τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 καθώς και οι ασφαλισμένοι...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ