Οι βασικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) είναι να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτική ασφάλιση […]

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΕΦΚΑ Οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση