Τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ορίζει απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Βασική προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον για πέντε έτη και να καταβάλλει ο ίδιος το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζόμενου, η οποία

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΕΦΚΑ Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την προαιρετική ασφάλιση