Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι του Σαββάτου κατά την ειδική συνεδρία στη Τουρκική Βουλή και στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας κ. Ερντογάν, µίλησαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Καχραµάν και αρχηγοί των κοµµάτων. Ο κ. Καχραµάν εξέφρασε τις ευχαριστίες του «σε εκείνους που κράτησαν σκοπιά για την ∆ηµοκρατία» και αναφέρθηκε στους νεκρούς τους οποίους χαρακτήρισε ιερούς ήρωες. Σήµερα, είπε, το δηµοκρατικό µας σύστηµα συνεχίζει τον δρόµο του. Η Τουρκία είναι ένα κοινωνικό, λαϊκό, κράτος δικαίου που...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Συµπληρώθηκαν οι εορτασµοί της επετείου του αποτυχηµένου πραξικοπήµατος Κιλιτσντάρογλου ∆εν αποκαλύφθηκαν οι αλήθειες